مشخصات شرکت

تماس با ما

< ص="" سبک="خط ارتفاع: 1.75em؛ حاش ه پا ن: 10px و؛">
از Zhongshan شرکت ربکا کارخانه روشنا اضافه کردن: بدون. 32 ش ن مائو صنعت جاده ش ن مائو منطقه صنعت ، Henglan، Zhongshan است،
از گوانگدونگ تلفن: 86-760-87682576
از فکس: 86-760-87682587
از PH: +8613590962075
از پست الکترون ک: rebecca8029@163.com کن د

در به ما تار خچه

ربکا روشنا است که در سال 2006 تاس س و در واقع در منطقه صنعت xinmao، Henglan، Zhongshan، گوانگدونگ، چ ن . ما تول د کننده نور در specilized منجر که در امر ته ه کلاس بالا هتل و پروژه لامپ برا زنج ره ها هتل، ساختمان ها مسکون ، برج تجار ، ب مارستان ها، مدارس، بانک ها، کاخ ها، و لا، عمده فروش و خرده فروشان روشنا اختصاص افته است. خدمات ما شامل طراح که lighing، محصولات نورپرداز و فروش.

در کارخانه ما است
از

در کارخانه ما در شهر Henglan واقع، Zhongshan شهر، گوانگدونگ .، چ ن

در ا ن منطقه را پوشش م دهد ب ش از 5000 متر مربع و nbsp؛

با IMG_5172.JPG

با IMG_5186.JPG

با IMG_5205.JPG

از محصولات ما است

ما در چراغ ها تزئ ن برا محصولات years.our مقابله عبارتند از: لوستر، لامپ سقف، کف لامپ، لامپ م ز. لامپ د وار، لامپ آو ز. ما م توان م شما بهتر ن راه حل برا روشنا خود را هتل ها، ادارات، منازل مسکون ، و لا و استراحتگاه فراهم م کند.

با IMG_5207.JPG

با IMG_5210.JPG

با IMG_5212.JPG

با IMG_5213.JPG

از محصول نرم افزار است

در ما تول د کننده روشنا SPECILIZED پ شرو که اختصاص داده شده در امر ته ه کلاس بالا هتل و پروژه لامپ هتل ها زنج ره ا ، ساختمان ها مسکون ، برج تجار ، ب مارستان ها، مدارس، بانک ها، کاخ ها، و لا، عمده فروش روشنا و خدمات retailers.our شامل طراح که lighing، محصولات نورپرداز و فروش.

به ما گواه است

CE، UL، CCC، SGS، SASO،

با CCC    فعل  با CE    فعل

با SGS    فعل  عکس ها Ul    فعل

از تول د تجه زات است

ما دارا ساختار کاملا پرسنل، از جمله مهندس تجربه غن

< p=""> ت م، بنابرا ن ما م توان م قبول به تول د به عنوان نقشه ها عرضه شده و طراح آزادانه.

ما هم شدت کنترل ک ف ت از خر د مواد تا تحو ل

از محصولات است. کارگران سخت افزار ماهر ما، کنترل ک ف ت حرفه ا

در گروه و مرد فروش ملاحظه اساس به محصولات در

با ک ف ت بالا و رس دن به خواسته ها هر مشتر و سخت است.

< ص=""> و تول د بازار است

در ما صادرات محصول بس ار از کشورها، بازار اصل در جنوب آس ا، جنوب اروپا، شمال اروپا، امر کا مرکز ، غرب اروپا، آس ا شرق ، شرق م انه، اق انوس ه، آفر قا، جنوب شرق آس ا، شرق اروپا، امر کا جنوب ، شمال America.In گذشته 13years، ما بس ار از پروژه ها به پا ان رس د.

از خدمات ما است

1 . OEM پذ رفته، د دار با الزامات خاص مشتر ان

در 2. سفارش نمونه در مقدار بس ار کم قابل قبول است

3. ک ف ت بالا، ق مت پا ن، تحو ل سر ع، بهتر ن خدمات

در 4. پرسش شما مربوط به محصولات و ق مت ها ما خواهد شد در 24hours پاسخ داد.

5. خوب آموزش د ده و پرسنل با تجربه برا پاسخ به تمام سوالات خود را در زبان

در 6 زبان انگل س . ک گروه از افراد حرفه ا و مد ر ت فن پ شرفته با ب ش از ده سال تجربه.

در 7. 100 از تمام لامپ به پا ان رس د ما خواهد شد قبل از حمل و نقل توسط کارکنان کنترل ک ف ت ما مورد آزما ش قرار.

و nbsp؛


از