رده محصول

تماس با ما

< ص="" سبک="خط ارتفاع: 1.75em؛ حاش ه پا ن: 10px و؛">
از Zhongshan شرکت ربکا کارخانه روشنا اضافه کردن: بدون. 32 ش ن مائو صنعت جاده ش ن مائو منطقه صنعت ، Henglan، Zhongshan است،
از گوانگدونگ تلفن: 86-760-87682576
از فکس: 86-760-87682587
از PH: +8613590962075
از پست الکترون ک: rebecca8029@163.com کن د

مدرن نوسان س اه و سف د د وار بازو نصب شده خواندن چراغ / چراغ ها د وار برا جزئ ات اتاق خواب محصولات محصولات نشان م دهد لامپ د وار جزئ ات و ژگ بسته بند لامپ د وار: قاب 1.Lamp و مهره ها SKD (ن مه با ضربت بزم ن کوب دن) بسته بند با فوم داخل. 2.Five لا ه کارتن استاندارد قهوه ا و چوب بسته بند شده خارج ....

ارسال درخواست

جزئیات محصول

<سبک h1="تراز متن: مرکز؛">. مدرن نوسان س اه و سف د د وار بازو نصب شده خواندن چراغ / چراغ ها د وار برا اتاق خواب < h1="">

در جزئ ات محصولات و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ در و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛

<عرض م="" ز="70 " مرز="0" cellspacing="0" cellpadding="0" کلاس="جدول"> < p=""> مورد:

در WL1710

در نام تجار

در ربکا نورپرداز

< tr="">

در مواد

در آهن + پارچه

در اندازه

< p=""> D230 * H330mm

در منبع روشنا

1 * E14

در رنگ

در خارج از سف د

در طر قه استفاده

< td="">

در اتاق خواب، اتاق ناهار خور ، هتل

در بسته بند

در استاندارد صادرات بسته بند و توجه به ن از خود را

در شرا ط Trad را

در EXW، FOB زونگ شان / شنژن

در MOQ

در 30PCS

در ولتاژ

<عرض td="389" valign="بالا">

در 220V-260V

در به نشان م دهد محصولات و nbsp؛ & nbsp؛ در و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ در و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛

با    480.png

با    482.png

با    484.png

با    487.png

با    489.png

با    492.png

با    494.png

با    496.png

با    498.png

با    500.png

به د وار از و ژگ ها لامپ است & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ در و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛

بسته بند جزئ ات لامپ د وار از:
قاب 1.Lamp و مهره ها SKD (ن مه با ضربت بزم ن کوب دن) بسته بند با فوم در داخل بهتر
لا ه 2.Five کارتن قهوه ا استاندارد و چوب خارج بسته بند شده
از 3. هر بسته اند نصب و راه انداز انگل س مانوئل و تصاو ر
از 4.The به بسته همچن ن م توان د با توجه به درخواست شما ظرف ت
از رقابت تول د لامپ د وار: است.
تول د ماهانه ب ش از 5000 عدد روشنا ، specilizing که کارخانه ها ما در lamps.We پروژه ک ت م قو با قدرتمند و nbsp؛ از & amp؛ طراح نوآورانه طراح ability.New م launced هر month.We همچن ن ک س ستم کنترل ک ف ت دق ق، تجربه در صادرات و خدمات به مشتر ان داشته

و مقدمه ربکا نورپرداز و nbsp؛ و & nbsp؛ را. و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛

در Zhongshan است Guzhen ربکا کارخانه روشنا تمرکز بر رو تول د در سطح کلاس بالا لامپ تزئ ن داخل برا چند ن سال. خط تول د ما ا ن است که از لامپ ها هتل، لامپ به سبک اروپا، طرح ها مدرن و کلاس ک گرفته است. ب ش از هزار نفر طرح محصول به شما کمک کند پ دا کردن آ تم ا ده آل خود را به راحت .
با تجربه غن در زم نه روشنا ، و انجام کسب و کار صادرات برا ب ش از 10 سال، ما م تواند به شما بهتر ن راه حل روشنا برا هتل ها خود را، ادارات، منازل مسکون را ، و لا و تفر ح . ما عرضه سرو س postsales قابل اعتماد، ق مت رقابت و محصولات با ک ف ت خوب.

با    1799.png و nbsp؛

و پرسش و پاسخ و nbsp؛ و & nbsp؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ در و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ & nbsp؛ در & nbsp؛ در و nbsp؛ و & nbsp؛

در 1.Q: چگونه شما م توان د ک ف ت کنترل بهتر
A: 1.As هتل و پروژه سازنده لامپ ب ش از 9 سال، CE محصولات ما گذشت، UL، SAA، گواه SASO و ساخت روابط بلند مدت کسب و کار با بس ار از پ مانکاران هتل، توز ع کنندگان روشنا ، عمده فروشان و خرده فروشان در سراسر جهان است.
2.We گارانت نگه مدت 3 سال برا تمام محصولات LED با استفاده از تراشه اصل USA کر LED و گواه درا ور LED. و گارانت ما از سا ر محصولات 2 سال، که تمام قطعات الکتر ک هستند VDE ا & nbsp؛ و UL تا د و ساخت و ساز ها الکتر ک آزمون ا من نسب برا کشورها ضد گذشت

در 2.How اتهامات بس ار خواهد شد حمل و نقل شود است؟
-------------------------------------------- ----
از ا ن به اندازه حمل و نقل خود و روش حمل و نقل بستگ دارد. هنگام که در مورد اتهام حمل و نقل پرس د، ما ام دوار م که شما ما اطلاعات دق ق مطمئن شو د مانند کدها و کم ت، روش ها مطلوب خود را از حمل و نقل، (توسط هوا ا در ا،) فرودگاه و بندر تع ن شده خود و ا اجازه. ما سپاسگزار خواهد بود اگر شما م توان د به ما برخ از دق قه دک برا کمک به ما از آن ما را قادر به ارز اب هز نه بر اساس اطلاعات ارائه شده
از 3.Can شما گارانت از محصولات خود را به من بده د. است؟
--- -------------------------------------------------- -
از بله، ما گسترش 100 تضم ن رضا ت در همه موارد. لطفا در صورت به بازخورد بلافاصله اگر شما با ک ف ت و ا خدمات ما راض ن ست احساس م کنم. برا سفارشات خارج از کشور، ما را تضم ن تر ن لوازم جانب . ا ن حال، موارد لامپ با د بازگردانده نخواهد شد از هز نه حمل و نقل بالا است. ا م ل ارائه شده با جزئ ات از جمله عکس ها، ما جا گز ن در هز نه ها ما ارسال به تعم ر لامپ و ا جبران خسارت ها جد د در برخ از سفارشات آ نده. در برخ موارد خاص ممکن است ما به ک تخف ف به عنوان ک راه حل تبد ل شود.

پرس و جو